Tilbyr psykologtjenester i lokaler med sentral beliggenhet


Ingen ledige timer online? Send mail med forespørsel


> Klikk på bildene for å lese mer

PSYKOTERAPI

Evidensbaserte prinsipper
Project 01

PSYKOTERAPI

Det finnes mange årsaker til at man velger å oppsøke psykolog for samtaler. Ofte kan det dreie seg om tunge perioder i livet, eller når man opplever en krise. Andre ganger kan det handle om psykiske plager eller symptomer som man ikke takler på egen hånd. Noen synes det er nyttig å snakke med psykolog om eksistensielle temaer og livsutfordringer. (les mer om hva en psykolog gjør)

Som psykolog velger man oftest de metoder som er vist har god effekt ved psykiske lidelser. Dette kalles "Evidensbasert psykologisk praksis" (EBPP). Evidensbasert praksis er integrering av den beste tilgjengelige forskningen med klinisk ekspertise sett i sammenheng med pasientens egenskaper, kulturelle bakgrunn og ønskemål. Hensikten med EBPP er å fremme virksom effektiv psykologisk praksis og forbedre folkehelsen ved å bruke empirisk underbygde prinsipper for psykologisk utredning, kasus formulering, behandlingsrelasjon og intervensjon. (les mer om evidensbasert praksis)

UTREDNING

Strukturert diagnoseavklaring
Project 02

UTREDNING

Hvis man har plager eller symptomer som reduserer livskvaliteten betraktelig, eller som gjør at man har vansker med å fungere sosialt eller i arbeid/skole så er det ofte viktig å få avklart om symptomene tilsvarer en av de vanligste psykiatriske diagnosene. Man vil da bedre kunne si noe om hva slags hjelp, behandling eller tilrettelegging en person trenger for å få det bedre, og for å kunne fungere bedre. En psykolog bruker strukturerte intervjuer og tester med god forskningsstøtte for å avklare hvilken diagnose som best forklarer personens symptomer. (les mer om psykiske lidelser) (les mer om diagnoser)

VEILEDNING

Individual- eller gruppeveiledning
Project 03

VEILEDNING

Som spesialist veileder jeg psykologer i spesialisering, men også andre faggrupper. Ofte trenger helsepersonell i forskjellige bransjer bruke eksterne psykologer for veiledning, enten i perioder eller fast. Veiledningen kan da foregå i gruppe eller individuelt. Ta kontakt for å avtale et veiledningsløp eller enkelte veiledningstimer. (les mer om veiledning av psykologer)

HENVISNING

Til annen spesialist / institusjon
Project 04

HENVISNING

Du kan oppsøke psykolog for å bli henvist til annen spesialisert behandling, f.eks. institusjon eller spesialist. Andre ganger kan det i løpet av en psykoterapi bli aktuelt med sidehenvisning til f.eks. smertespesialist, psykomotorisk fysioterapeut eller annet. Dette kan psykologen hjelpe deg med uten at du trenger å bestille time hos fastlegen din, noe som kan spare deg for tid og penger. (les mer om psykologers rett til å henvise)

PRISER

Benytter kortbetaling, vipps og faktura
Project 06

PRISER

Som kunde betaler du etter hver time hvis ikke annet er avtalt. Jeg tar i mot de vanligste betalingskortene som VISA, MasterCard, etc. Alle transaksjoner registreres og du får kvittering før du går, alternativt tilsendt via mail/SMS.

Avbestillingsfristen er 48 timer, dvs hvis man avbestiller time når det er mindre enn to døgn igjen eller ikke møter vil det bli sendt ut faktura for avtalt time.

Prisene justeres som regel noe årlig.

 • Behandlingstime: 1550.-
 • Behandlingstime (student): Ta kontakt
 • Veiledningstime: 1350.-
 • Utredning: etter avtale
 • Henvisning: etter avtale

LOKALER

Trondheimsveien 184
Project 05

LOKALER

God tilgjengelighet og offentlig transport er viktig for å sikre at man ikke må bruke unødvendig lang tid på å komme seg til og fra psykologtimene.
Gateadressen er Trondheimsveien 184 og for å komme deg hit med buss/trikk/T-bane så er nærmeste stopp henholdsvis Rosenhoff/Sinsenterassen/Sinsen T.
Bilde på inngangsparti. Kontoret finner du i 2. etasje.

Om meg

Mine hovedsakelige metoder og tilnærminger for å behandle psykiske vansker eller lidelser er Emosjonsfokusert terapi, EMDR og kognitiv atferdsterapi. Jeg startet profesjonsstudiet i psykologi ved Göteborgs Universitet i 2004 og ble ferdig i 2009. Min hovedpraksis gjennomførte jeg ved NYC Medical Center - Rusk Insitute of Rehabilitation Medicine. I 2010 fikk jeg autorisasjon som psykolog i Norge og har siden jobbet i spesialisthelsetjenesten. Fra 2012 har jeg hatt privatpraksis, men også jobbet som konsulent opp imot NAV. For tiden jobber jeg som konsulent for Speare AS og har privatpraksis. Jeg har ikke driftstilskudd/avtalehjemmel så de som går i psykoterapi hos meg betaler hele avgiften selv (hvis man ikke får behandlingen dekket gjennom helseforsikring).

Kompetanseområder

Jeg har bred kompetanse gjennom mine år i spesialisthelsetjenesten (allmenpsykiatri, avhengighetsbehandling). Dog er det noen områder som jeg er spesielt interessert i og som jeg har mest erfaring med å vurdere/behandle:

 • Stressrelaterte psykiske plager eller lidelser
 • Traumerelaterte psykiske plager eller lidelser
 • Misbruk eller avhengighet til spill, alkohol eller rusmidler
 • Oppmerksomhetsforstyrrelser f.eks. ADHD (hyperkinetisk forstyrrelse)
 • Kognitiv atferdsterapi ved angst- og depresjonslidelser
 • Eksistensielle temaer

Kurs/Videreutdanning

3-årig program i Emosjonsfokusert terapi (modul 1 & 2), CBTi - behandling av insomni, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) - Trinn 1&2. Voldsrisiko-vurdering - VIVO I, ASI, DIVA 2.0. Diagnostisk intervju for utredning av ADHD hos voksne, Tryggere Traumeterapeuter-utdanningsløp (inklusive diverse fordypningskurs og veiledningsløp med fokus på spesielt utfordrende tilstander som f.eks. kombinasjonen misbruk-traumelidelse), Skåring og administrering av WAIS-IV, Kognitiv behandling av psykosomatiske lidelser, SCI-PANSS/PANSS, Fordypningkurs i Rus og psykiatri, Sertifisering i PRISM-CV, Personlighetspsykiatri, Personlighetsforstyrrelser, Diagnostiske verktøy - psykiatri, Dokumentasjon og journalføring, Når barn er pårørende, Motiverende Intervju (x 3), Gruppebehandling, Dynamisk korttidsterapi, Reaksjoner i møte med suicidalitet og selvmord, Vurdering av suicidrisiko, Utredning og forståelse av voksne med ADHD, SCID-5-PF/SCID-II - diagnostikk av pasienter med personlighetsforstyrrelser, BRIEF-A, Conners' CPT3, m.fl.

About Logo